Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2024, septembrie 2024 și februarie 2025

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
Membri: Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca
Secretar: Ş.l. dr. ing. Larisa Diaconu
Membri supleanți: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
  Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreș

Programul de studii: Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Dan Munteanu
Membri: Conf. dr. ing. Simona Moldovanu
  Conf. dr. ing. Georgel Chiriță
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea
Secretar: Ș.l. dr. Lucian Traian Dimitrievici
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Diana Ștefănescu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase

Programul de studii: Electromecanică - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
  Ş.l. dr. ing. Mădălin Costin
Secretar: As. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Programul de studii: Inginerie Electrică și Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea (CTI)
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (EM, EPAE, IEC):

Membri supleanți: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
  Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu (CTI)
  As.dr.ing. Cristian Victor Lungu

Programul de studii: Electronică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
Membri: Conf. dr. ing. Silviu Epure 
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. fiz. Nicușor Nistor
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
  Ş.l. dr. ing. Gabriel Sîrbu
   

Programul de studii: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații  – studii universitare de licenţă (Bologna – 4 ani, cu frecvență), studii universitare de lungă durată (5 ani, zi), promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
Membri: Conf. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. fiz. Nicușor Nistor
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
  Ş.l. dr. ing. Gabriel Sîrbu
   

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Programul de studii: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Larisa Diaconu
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu

Programul de studii: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Ş.l. dr. ing. Cătălin Anghel
  Ş.l. dr. ing. Laura Danilescu
  Ş.l. dr. ing. Nicolae Jâșcanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Cristian Niculiță
Membri supleanți: Ş.l. dr. mat. Marian Crăciun
  Conf. dr. ing. Adina Cocu
  Ş.l. dr. ing. Sabina Costache
  Ș.l. dr. ing. Mihaela Țiplea
  Ş.l. dr. ing. Lucian Traian Dimitrievici

Programul de studii: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
  Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa
  Ş.l. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Sisteme Electronice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
Membri: Conf. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Baicu
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Conf. dr. ing. Rustem Popa
  Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ș.l. dr.ing. Gabriel Sîrbu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor