Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2021, septembrie 2021 și februarie 2022

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Daniela Cernega
Membri: Conf.dr.ing. George Adrian Ifrim
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu
  Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreș
Secretar: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri supleanți: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca

Programul de studii: Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Prof. dr. ing. Ioan Șușnea
  Ș.l. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: As. drd. ing. Cristian Niculiță
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Diana Ștefănescu
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea 
  As. dr. Lucian Dimitrievici

Programul de studii: Electromecanică - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
  Ş.l. dr. ing. Mădălin Costin
Secretar: As. dr. ing. Elena Selim
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan

Programul de studii: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Programul de studii: Inginerie Electrică și Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (EM, EPAE, IEC):

Membri supleanți: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
  Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan

Programul de studii: Electronică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2021 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Ș.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: Ș.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți Conf.dr.ing. Nicolae Mărășescu
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Baicu
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Programul de studii: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2021 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş

Programul de studii: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2021 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Ș.l. dr. ing. Adina Cocu
  Ş.l. dr. ing. Sabina Costache
Secretar: Ș.l. dr. ing. Simona Moldovanu
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Veronica Jâșcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. Marian Crăciun
  As. dr. ing. Mihaela Țiplea

Programul de studii: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2021 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
  Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Programul de studii: Electronică de Putere și Sisteme Avansate de Conversie - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2021 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: Ș.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
  Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (UEESR, EPSAC):

Membri supleanți: Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu
  Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Programul de studii: Sisteme Electronice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2021 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Ș.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: Ş.l. dr. ing. George Petrea
Membri supleanți: Conf.dr.ing. Nicolae Mărășescu
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Baicu
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor