Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 23 decembrie - Duminică 14 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Luni 15 ianuarie - Vineri 26 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 27 ianuarie - Duminică 18 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 19 februarie - Duminică 25 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 26 februarie - Marți 30 aprilie 9 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 01 mai - Marți 07 mai 1 săptămână vacanță studenți
Miercuri 08 mai - Vineri 07 iunie 4 1/4 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 08 iunie - Duminică 30 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 01 iulie - Vineri 19 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 20 iulie - Vineri 02 august 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 20 iulie - Duminică 29 septembrie  10 săptămâni vacanță studenți

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2023 - 2024, corespunzătoare normei de bază sunt:

Duminică 01 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 23 decembrie - Duminică 14 ianuarie   concediu 11 zile
Luni 15 ianuarie - Vineri 26 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 27 ianuarie - Duminică 18 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă 1 zi
Luni 19 februarie - Duminică 25 februarie   concediu 5 zile
Luni 26 februarie - Marți 30 aprilie 9 1/2 săptămâni activitate didactică  
Miercuri 01 mai - Marți 07 mai   concediu 2 zile
Miercuri 08 mai - Vineri 07 iunie 4 1/4 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 08 iunie - Duminică 30 iunie 3 săptămâni sesiune de vară 2 zile
Luni 01 iulie - Vineri 02 august 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Sâmbătă 03 august - Sâmbătă 31 august   concediu 19 zile
Duminică 01 septembrie - Luni 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

Conform OME nr. 4050 din 2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, art.2, alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare. Personalul de cercetare din instituțiile de învățământ superior beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2023;
  • 1 decembrie 2023, 25 decembrie 2023 și 26 decembrie 2023;
  • 1 ianuarie 2024, 2 ianuarie 2024 și 24 ianuarie 2024;
  • 1 mai 2024, 3 mai 2024, 5 mai 2024 și 6 mai 2024;
  • 1 iunie 2024, 23 iunie 2024 și 24 iunie 2024;
  • 15 august 2024

 

Structura anului universitar pentru anii de studii terminali

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 9/20.03.2024

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 23 decembrie - Duminică 14 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Luni 14 ianuarie - Vineri 26 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 27 ianuarie - Duminică 18 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 19 februarie - Duminică 25 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 26 februarie - Marți 30 aprilie 9 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 01 mai - Marți 07 mai 1 săptămână vacanță studenți
Miercuri 08 mai - Vineri 07 iunie 4 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 08 iunie - Duminică 30 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 01 iulie - Vineri 12 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
Sâmbătă 20 iulie - Vineri 02 august 2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiune suplimentară de restanțe: 08-19 aprilie 2024

Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 08 februarie - Vineri 09 februarie
Susținerea examenului de diplomă Joi 15 februarie - Vineri 16 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Duminică 14 iulie - Luni 15 iulie
Susținerea examenului de diplomă Joi 18 iulie - Vineri 19 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 02 septembrie - Marți 03 septembrie
Susținerea examenului de diplomă Luni 09 septembrie - Marți 10 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 02 octombrie - Vineri 22 decembrie 12 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 23 decembrie - Duminică 14 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Luni 14 ianuarie - Vineri 26 ianuarie 2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 27 ianuarie - Duminică 18 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 19 februarie - Duminică 25 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 26 februarie - Marți 30 aprilie 9 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 01 mai - Marți 07 mai 1 săptămână vacanță studenți
Miercuri 08 mai - Vineri 07 iunie 4 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 08 iunie - Duminică 30 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 20 iulie - Vineri 02 august 2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiune suplimentară de restanțe: 08-19 aprilie 2024

Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Joi 08 februarie - Vineri 09 februarie
Susținerea examenului de disertație Joi 15 februarie - Vineri 16 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Duminică 14 iulie - Luni 15 iulie
Susținerea examenului de disertație Joi 18 iulie - Vineri 19 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 02 septembrie - Marți 03 septembrie
Susținerea examenului de disertație Luni 09 septembrie - Marți 10 septembrie