Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2020, septembrie 2020 și februarie 2021

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Specializarea: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2020 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Mînzu
Membri: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
  Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
Secretar: Ș.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu

Specializarea: Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2020 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Prof. dr. ing. Ioan Șușnea
  Ș.l. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: As. drd. ing. Cristian Niculiță
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Diana Ștefănescu
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea 

Specializarea: Electromecanică - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2020 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin

Specializarea: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2020 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Specializarea: Electronică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2020 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Laurențiu Frangu
  Ș.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: Ș.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Conf. dr. ing. Nicolae Mărăşescu
  Conf. dr. ing. Rustem Popa
  Ș.l. dr. fiz. Nicușor Nistor
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Specializarea: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2020 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş

Specializarea: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2020 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Ș.l. dr. ing. Adina Cocu
  Ș.l. dr. ing. Marian Crăciun
Secretar: Ș.l. dr. ing. Simona Moldovanu
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Veronica Jâșcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. Sabina Costache

Specializarea: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2020 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu
  Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
Secretar: As. dr. ing. Elena Răducan

 Specializarea: Electronică de Putere și Sisteme Avansate de Conversie - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2020 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: Ș.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
  Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa