Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Erasmus+ este un program de educație și formare pus în aplicare de Uniunea Europeană (UE). Acesta oferă oportunități de învățare, formare, voluntariat și cooperare în domeniul învățământului superior, formării profesionale, educației școlare și preșcolare, educației adulților și tineretului.

Erasmus+ oferă burse pentru mobilități de studiu, stagii de practică, cursuri de formare și proiecte de cooperare între instituții educaționale. Programul este deschis tuturor țărilor participante la Programul Erasmus+, atât din Uniunea Europeană, cât și din afara ei.

Programul Erasmus+