Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Taxe de studii

  Ani de studii
anul I anul II anul III anul IV
Studii universitare de licenţă (Ciclul I) 3.200 lei 3.200 lei 3.200 lei 3.200 lei
Repetenţie (Ciclul I) 53 lei / credit 53 lei / credit 53 lei / credit 53 lei / credit
Studii universitare de master (Ciclul II) 3.000 lei 3.000 lei    
Repetenţie (Ciclul II) 50 lei / credit 50 lei / credit    
Examen diferență 35 lei    
Examen restant din anii anteriori 35 lei    
Lucrare laborator / Curs practic (o lucrare refăcută) / Recuperare seminarii 35 lei / modul    
Examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă / master pentru absolvenţii Universităţii 600 lei examen licență / diplomă / absolvire / disertație    
Examen de finalizare a studiilor universitare de licenţă / master pentru absolvenţii altor Universităţi 600 lei examen licență / diplomă / absolvire / disertație    
Înmatriculare anul I (licență / master) pentru studenții la Buget 100 lei
Taxă reînmatriculare 100 lei
Taxă transfer între facultăți și universități 200 lei

 

Aprobate prin HS nr. 191 din 22 iunie 2022