Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Organizam cursuri pentru ciclul I de licență în 6 specilaizări, acreditate ARACIS, cu grad “INCREDERE”, învățământ la zi cu durata de 4 ani.

În cadrul facultății rulează