Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În domeniul Inginerie Electrică organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în specializările Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile (UEESR) și Electronică de Putere şi Sisteme Avansate de Conversie (EPSAC), învățământ la zi cu durata de 2 ani.

Specializarea Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile (UEESR):

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2021-2022
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015

Specializarea Electronică de Putere şi Sisteme Avansate de Conversie

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Electronică de Putere şi Sisteme Avansate de Conversie (EPSAC):

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015