Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză
Organizam cursuri pentru ciclul II de masterat în 6 specilaizări, acreditate ARACIS, cu grad “INCREDERE”, învățământ la zi cu durata de 2 ani.
  • Ingineria Sistemelor - Sisteme Informatice de Conducere Avansată (SICA)
  • Calculatoare și Tehnologia Informației - Tehnologii Informatice Avansate (TIA)
  • Inginerie Electrică - Utilizarea Eficientă a Energiei şi Surse Regenerabile (UEESR)
  • Inginerie Electrică - Electronică de Putere şi Sisteme Avansate de Conversie (EPSAC)
  • Inginerie Electronică și Telecomunicații - Prelucrarea Informaţiei pentru Aplicaţii Multimedia (PIAM)
  • Inginerie Electronică și Telecomunicații - Sisteme Electronice Avansate (SEA)