Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Regulament examene finale

Hotărârea Consiliului nr. 30 din 25 octombrie 2023 - Completare la Regulamentul de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

Anexa 5 la Hotărârea Senatului nr. 15 din 21 aprilie 2021 - Regulamentul de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație al Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

Anexa 6 la Hotărârea Consiliului nr. 15 din 21 aprilie 2021 - Procedura pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă, de masterat şi a programelor de studii postuniversitare, în anul universitar 2020-2021 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică

Anexa 2 la Hotararea Senatului nr. 75 din 26 februarie 2021 - Regulament finalizare studii 2020-2021

 

Anexe la Procedura pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă, de masterat şi a programelor de studii postuniversitare, în anul universitar 2020-2021

Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de diplomă în învăţământul superior

Anexa 1 - Fişa pentru încrierea la examenul de disertaţie în învăţământul superior

Anexa 2 - Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că proiectul/lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentat/prezentată și nu este plagiat/plagiată

Anexa 3 - Acord privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie

Anexa 4 - Referatul de evaluare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație completat de către conducătorul ştiinţific

Anexa 5 - Template proiect de diplomă / lucrare de disertaţie

Anexa 6 - Declaraţie pe propria răspundere a absolventului privind luarea la cunoştinţă şi acceptarea prevederilor din Procedura pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență, de masterat și a programelor de studii postuniversitare în anul universitar 2020-2021, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11 din 18 februarie 2021