Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Comisia pentru activitate didactică și asigurarea calității

1. Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei (Președinte)
2. Prof. dr. ing. Marian Barbu
3. Conf. dr. ing. Adina Cocu
4. Conf. dr. ing. Anisia Luiza Culea-Florescu
5. Conf. dr. ing. Răzvan Constantin Şolea
6. Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
7. Băncilă Ana-Maria (studentă)

Comisia pentru cercetare științifică și informatizare

1. Conf. dr. ing. Dan Munteanu (Președinte)
2. Conf. dr. ing. Simona Moldovanu
3. Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
4. Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
5. Bercaru Valentin-Andrei (student)

Comisia pentru parteneriat cu studenţii şi promovarea imaginii facultăţii

1. Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu (Președinte)
2. Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş
3. As. dr. ing. Elena Selim
4. Ş.l. dr. ing. Diana Ştefănescu
5. Ş.l. dr. ing. George Petrea
6. Dan Elena Simona (studentă)
7. Zaharia Florina-Georgeta (studentă)

Comisia pentru management şi reglementare

1. Prof. dr. ing. Marian Barbu (Preşedinte)
2. Conf.dr. ing. Adina Cocu (Director departament)
3. Ş.l. dr. ing. George Petrea (Director departament)
4. Conf. dr. ing. Răzvan Constantin Şolea (Director departament)
5. Filote Marius-Andrei (student)