Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a fost înființată prin Hotărârea de Guvern HG. nr. 631 din 30/06/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 578 din 16/08/2010. Facultatea a luat ființă prin comasarea Facultății de Știința Calculatoarelor cu Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică.

Înființarea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electricăși Electronică se încadrează într-o evoluție care a început în anul 1990, prin crearea Facultății de Nave și Inginerie Electrică. Facultatea de Nave și Inginerie Electrică pregătea, prin studii de lungă și scurtă durată, specialiști în domeniile: naval, electric, electronic și automatică.

Datorită faptului că învățământul de profil electric, electronic, automatică și calculatoare era preponderent și, într-o bună măsură, disjunct de învățământul de profil naval, în octombrie 2002 Facultatea de Nave și Inginerie Electrică s-a divizat în două noi entități:

  • Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor;
  • Facultatea de Nave.

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor urmând să pregătească, prin studii de lungă durată, specialiști în domeniile:

  • Calculatoare și tehnologia informației,
  • Ingineria sistemelor,
  • Inginerie electronică și telecomunicații,
  • Inginerie electrică.

Sarcină realizată cu succes, în această nouă distribuție, pentru o perioadă de doi ani.

Afluența crescutăa absolvenților de liceu către învățământul ingineresc de calculatoare și de automatică a făcut necesară, la nivelul anului 2004, individualizarea acestor specializări într-o facultate de sine stătătoare. Astfel, începând cu anul 2004, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor se divizează în două entități distincte:

  • Facultatea de Știința Calculatoarelor;
  • Facultatea de Inginerie Electrică și Electronică.

Datorită necesităților apărute, atât de ordin administrativ, cât și strategic, în anul 2010 are loc reunirea specializărilor de profil electric și electronic cu cele de automatică și de calculatoare, prin înființarea Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică.