Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În domeniul  Inginerie Electrică organizam cursuri pentru ciclul I de licență în specializările Electromecanică, Electronică de Putere și Acționări Electrice și Inginerie Electrică și Calculatoare, învățământ la zi cu durata de 4 ani.

Specializarea Electromecanică

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Electromecanică:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2021-2022
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2013-2014
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2012-2013

Specializarea Electronică de Putere și Acționări Electrice

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Electronică de Putere și Acționări Electrice:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2016-2017
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2015-2016
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2014-2015
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2013-2014
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2012-2013

Specializarea Inginerie Electrică și Calculatoare

Planuri de învățământ aflate în derulare, specializarea Inginerie Electrică și Calculatoare:

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2021-2022
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2020-2021

Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2019-2020
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2018-2019
Plan de învățământ valabil începând cu anul universitar 2017-2018