Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pregătirea studenților în cadrul programelor de studii coordonate de Facultate se realizează la nivelul standardelor de calitate naționale și europene.
Facultatea dispune de o bază materială modernă alcătuită din :

- laboratoare didactice și de cercetare situate în corpurile Y și G, modernizate prin dotări din contracte și programe de cercetare,
  și în care se desfășoară cea mai mare parte din orele de aplicații și de lucrări practice

- sali de curs și de seminar, în corpurile Y, D, SB, SD, G

- centrul de calcul studentesc.

Resursele specifice domeniilor de studii derulate în Facultate fac parte din dotarea materială a Departamentelor :

Baza materială a Departamentului de Calculatoare și Tehnologia Informației

Baza materială a Departamentului de Automatică și Electronică

Baza materială a Departamentului de Electronică și Telecomunicații