Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Misiunea asumată de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică este definită prin două direcții de activitate, învățământul și cercetarea, și este întregită prin rolul social îndeplinit în spațiul geografic local și regional.

Unică prin profilul său în zona de Sud-Est a țării, Facultatea oferă absolvenților de liceu condițiile necesare pentru a dobândi competențe și aptitudini în domeniile Automaticii, Calculatoarelor și Tehnologiei Informației, Ingineriei Electrice și Ingineriei Electronice.

Activitatea de învățământ, desfășurată la Facultate, are drept obiectiv formarea de specialiști cu înaltă calificare, capabili să se integreze și să-și valorifice competențele în industrie, cercetare sau alte domenii ale vieții economico-sociale. Programele de studii derulate în Facultate se bazează pe principiul pedagogic al îmbinării în pregătirea studenților a aspectelor teoretice cu cele aplicative, în scopul dezvoltării acelor competențe și abilități care vor asigura accesul absolvenților la poziții profesionale de elită în instituții sau companii de profil. Programele de învățământ propuse pentru domeniile de studii din Facultate sunt conforme cu standardele educaționale naționale și internaționale și în concordanță cu cerințele de pe piața muncii. Facultatea oferă cadrul adecvat pentru o formare care facilitează accesul absolvenților la un loc de muncă imediat după terminarea studiilor, la egalitate cu tinerii din alte țări europene.

Cercetarea științifică din Facultate se desfășoară în laboratoare și Centre de Cercetare specializate, prin proiecte specifice sau multidisciplinare.

Rezultatele activității de cercetare desfășurate de echipele de cadre didactice și de studenți masteranzi sau doctoranzi din Facultate sunt valorificate prin organizarea de conferințe, participarea la manifestări științifice naționale și internaționale sau prin publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale. Participarea cu proiecte la competiții pentru a obține finanțare prin granturi, realizarea de parteneriate internaționale sau cu unitățile economice regionale în vederea valorificării rezultatelor cercetării și a transferului tehnologic sunt elemente caracterizatoare pentru activitatea de cercetare derulată în Facultate.

Din punct de vedere social, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică deservește regiunea geografică de Sud-Est a României, care cuprinde județele Galați, Brăila, Vrancea și Tulcea, cu o populație de peste 1 milion de locuitori. Această regiune reprezintă una din zonele economice importante ale țării, dar care este confruntată actualmente cu probleme de reindustrializare și de adaptare profesională a forței de muncă. În acest context, programele de studii propuse de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică oferă tinerilor din zona de Sud-Est a României posibilitatea de a face studii superioare în zonă, în domenii de vârf ale tehnologiei și în condiții de calitate a procesului de învățământ, condiții edificate prin tradiție la Universitatea „Dunărea de Jos”. Necesitatea de modernizare și retehnologizare a unor unități economice din zonă, precum și înființarea unor companii noi sau filiale ale unor mari companii din țară și străinătate, au condus la creșterea cererii de absolvenți din specializările derulate de Facultate.

Prin programele de studii derulate la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică se aduce o contribuție importantă la realizarea ofertei educaționale a Universității Dunărea de Jos, iar prin activitatea de cercetare desfășurată în Facultate se realizează promovarea științei și tehnologiei în spiritul valorilor eticii și democrației. Nu în ultimul rând, este demn de remarcat un indicator de performanță al Facultății: gradul sporit de angajabilitate al absolvenților Facultății în instituții și companii de profil locale, naționale sau în mari companii internaționale.

Misiune CTI