Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2022, septembrie 2022 și februarie 2023

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
Membri: Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf.dr.ing. George Adrian Ifrim
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreș
Membri supleanți: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca

Programul de studii: Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Prof. dr. ing. Ioan Șușnea
  Ș.l. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: As. drd. ing. Cristian Niculiță
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Diana Ștefănescu
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea (CTI)
  As. dr. Lucian Dimitrievici

Programul de studii: Electromecanică - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
  Ş.l. dr. ing. Mădălin Costin
Secretar: As. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Programul de studii: Inginerie Electrică și Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (EM, EPAE, IEC):

Membri supleanți: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
  Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu (CTI)

Programul de studii: Electronică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2022 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Ș.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: As. dr. ing. Alina Pricopie Filip
Membri supleanți Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. Gabriel Sîrbu
  Ș.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor
   

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Programul de studii: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2022 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu

Programul de studii: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2022 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Ș.l. dr. ing. Adina Cocu
  Ş.l. dr. ing. Sabina Costache
Secretar: Ș.l. dr. ing. Simona Moldovanu
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Veronica Jâșcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. Marian Crăciun
  As. dr. ing. Mihaela Țiplea

Programul de studii: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2022 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
  Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin

Programul de studii: Electronică de Putere și Sisteme Avansate de Conversie - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2022 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: Ș.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
  Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (UEESR, EPSAC):

Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
  As. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Sisteme Electronice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2022 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Ș.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți: Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ș.l. dr.ing. Gabriel Sîrbu
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Baicu
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor