Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu art. 205, alin. (2) din Legea Educației Naționale și Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenți din 31.01.2017 parte integrantă din Hotărărea nr. 42/2017 cu modificările la zi, vă transmitem modul de decontare lunară a cheltuielilor cu transportul local în comun, transportul intern auto și transportul naval.

 • Studenții români/străini care sunt prevăzuți la art.  205, alin. (2) din Legea educației  naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în vârstă de până la 26 ani beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul în comun, transportul intern auto și transportul naval.
 • Studenții orfani sau studenții proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun, transportul intern auto și transportul naval, pe tot parcursul anului universitar.
 • Eliberarea titlurilor de transport cu reducere 50% şi gratuite pentru studenți se efectuează în baza Legitimației de student pentru reducere la transport vizată pentru anul universitar în curs şi a unui act de identitate, respectiv Carte de identitate sau paşaport. De  la data începerii  anului universitar  şi  până  la data de 31  octombrie  inclusiv,  studenții,  cu excepția  studenților  din anii terminali unde instituția de învățământ va scrie «an terminal» în dreptul anului universitar unde s-a  aplicat viza de valabilitate, pot călători în baza legitimației de student.
 • Studenții beneficiază lunar
  • de un singur abonament cu reducere de 50% sau gratuit, după caz, la transportul local în comun
  • de decontarea a maximum 8 bilete lunar sau unui abonament pentru transportul interurban auto și transportul naval.

 

Decontarea abonamentului de transport local în comun transurb

Studenții care doresc decontarea abonamentelor de transport local în comun puse la dispoziție de către TRANSURB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Procurarea, de la chioșcurile TRANSURB, a abonamentelor nominale de transport local în comun eliberate pe baza legitimației de transport studenți, cu valoarea de 50% din prețul întreg.
 2. Depunerea la Secretariatul facultății unde urmează cursurile a următoarelor documente:
  • cererea completată și semnată de student (Anexa 1);
  • copia față-verso a Legitimației de transport studenți vizată pentru anul în curs;
  • copia actului de identitate (CI);
  • copia cardului nominal de transport TRANSURB (să fie lizibile numele și seria cardului);
  • bonul fiscal de achiziționare a abonamentului lunar - în original, pentru luna în curs sau maxim luna anterioară (seria cardului de pe bonul fiscal trebuie să fie aceeași cu seria de pe cardul de transport TRANSURB);
  • documente justificative în cazul studenților orfani (copie certificat deces);
  • extrasul de cont - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 3. Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul și va semna!
 4. Documentele se depun la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează, de regulă, până în ultima zi a lunii inclusiv.

 

Decontarea biletelor de transport interurban auto și transport naval

Studenții care doresc decontarea biletelor de transport interurban auto și transport naval, trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • biletele depuse pentru decontare trebuie să fie din luna anterioară datei în care se solicită decontarea;
 • biletele depuse pentru decontare trebuie să conțină în mod vizibil: denumirea (sigla) firmei de transport, ștampila firmei de transport, data efectuării călătoriei, ruta de deplasare și valoarea biletului de călătorie (nu se vor primi bilete pe care unul sau mai multe din aceste elemente lipsesc; toate datele trebuie să apară pe fața biletului). Biletele depuse pentru decontare care au serii consecutive sau appropriate (care pot fi din același mijloc de transport) se vor anula;
 • la abonament trebuie anexat chitanța/bonul fiscal cu care s-a plătit;
 • ruta trebuie să coincidă cu adresa de domiciliu din cartea de identitate a studentului;

La secretariatul facultății se depun următoarele documente: 

 • cererea completată și semnată de student (Anexa 2) la care se atașează maximum 8 bilete;
 • copia față-verso a Legitimației de transport studenți vizată pentru anul în curs;
 • copia actului de identitate (CI);
 • documente justificative în cazul studenților orfani (copie certificat deces);
 • extrasul de cont - se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont/banca se modifică.
 • Pe toate copiile depuse studentul va scrie conform cu originalul și va semna!

Documentele se depun la secretariatul facultății în perioada 1-7 ale lunii.

Virarea sumelor în conturile studenților se efectuează, de regulă, până în ultima zi a lunii inclusiv.