Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Liste finale burse semestrul 2

Tabel nominal cu studenţii de la licență care beneficiază de bursă socială

Tabel nominal cu studenţii de la master care beneficiază de bursă socială

Tabel nominal cu studenții de la licență care beneficiază de bursă de performanță

Tabel nominal cu studenții de la licență care beneficiază de bursă de merit

Tabel nominal cu studenții de la master care beneficiază de bursă de merit

Tabel nominal cu studenții străini - bursieri ai statului roman la licență și master

 

Liste burse semestrul 1

Tabel nominal cu studenţii de la licență care beneficiază de bursă socială

Tabel nominal cu studenţii de la masterat care beneficiază de bursă socială

Tabel nominal cu studenții care beneficiază de bursă de performanță

Tabel nominal cu studenții de la licență care beneficiază de bursă de merit

Tabel nominal cu studenții de la masterat care beneficiază de bursă de merit

Tabel nominal cu studenții străini - bursieri ai statului roman la licență şi master

 

Regulament și documente burse

Anexa la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 6 din 08.03.2018 - Anexa 6 la Metodologia de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică - Criteriile specifice pentru obținerea bursei de performanță pentru semestrul II

Acte dosar pentru burse de ajutor social

Criteriile specifice pentru obținerea bursei de performanță științifică semestrul I

Metodologie de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţi și studenții doctoranzi din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, învăţământ cu frecvenţă