Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Înscrierea la examenul de diplomă și disertație: Duminică 14 iulie 2024 – Luni 15 iulie 2024

Susținerea examenului de diplomă și disertație: Joi 18 iulie 2024 – Vineri 19 iulie 2024

 

Condiţii privind înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă/disertaţie

 • Înscrierea absolvenţilor la examenele de finalizare a studiilor se va realiza la secretariatul facultății, astfel:
  • Duminică 14 liulie 2024 orele 8:00 - 13:00
  • Luni 15 iulie 2024 orele 10:00 - 16:00
 • Absolvenţii promoţiei curente care nu au toate vizele pe Fişa de lichidare, vor fi informați pe adresele de email create pe student.ugal.ro. Aceștia au obligația să se prezinte la secretariatul facultății cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei prevăzute pentru înscriere, pentru obținerea vizelor lipsă;
 • Absolvenţii promoțiilor anterioare, inclusiv absolvenții anului complementar, au obligația să se prezinte la secretariatul facultății cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei prevăzute pentru înscriere, pentru a ridica Fișa de lichidare în vederea obținerii vizelor necesare. Absolvenţii care nu au toate vizele pe Fişa de lichidare nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor, având întreaga reponsabilitate pentru remedierea situaţiei;
 • Pentru promoţiile anterioare, absolvenţii vor plăti taxa în valoare de 600 lei la casieria universității sau prin transfer bancar în contul IBAN: RO75TREZ30620F330500XXXX, deschis la Trezoreria Galați, Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați, Cod fiscal 3127522. La explicația plății se va menționa: numele și prenumele studentului, CNP-ul, facultatea, forma de învățământ (ZI/IFR), tipul taxei plătite (exemplu: taxa finalizare studii licență/master);
 • Absolvenţii promoțiilor anterioare care şi-au ridicat actele originale din dosar, se vor prezenta la Secretariatul facultăţii cu diploma de bacalaureat în original, respectiv diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă original pentru absolvenţii de master, precum şi copia certificatului de naştere care se va certifica "conform cu originalul" în baza actului original prezentat.
 • Absolvenţii care nu au toate actele în original la Secretariatul facultăţii nu se pot înscrie la examenul de finalizare a studiilor, având întreaga reponsabilitate pentru remedierea situaţiei.

 

Înscrierea absolvenţilor la examenul de diplomă/disertaţie

 • Proiectul de diplomă/Lucrarea de disertaţie va fi redactat conform Regulamentului de întocmire a proiectelor de diplomă și a lucrărilor de disertație;
 • Proiectele de diplomă/Lucrările de disertaţie în format .pdf, salvate cu denumirea Nume_prenume_Titlu lucrării se trimit la adresele de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru examenul de diplomă, sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru examenul de disertație;
 • Proiectele de diplomă/Lucrările de disertaţie se supun în mod obligatoriu unei etape de verificare pentru detectarea plagiatului. În vederea realizării raportului antiplagiat pentru lucrările de disertaţie, materialele ce urmează a fi verificate se transmit în formatul PDF, cu dimensiunea maximum admisă de 20 MB și neprotejate prin parolă.

  După transmiterea în format .pdf a Proiectului de diplomă/Lucrării de disertaţie, absolovenții vor depune fizic la secretariatul facultății, în perioada Duminică 14 iulie 2024 (orele 8.00 – 13.00) – Luni 15 iulie 2024 (orele 10.00 – 16.00), următoarele documente:

  1. Fişa pentru încrierea la examenul de diplomă sau de disertaţie în învăţământul superior - Anexa 1;
  2. Declaraţie pe propria răspundere a absolventului, din care rezultă că proiectul/lucrarea îi aparține, nu a mai fost niciodată prezentat/prezentată și nu este plagiat/plagiată - Anexa 2;
  3. Acord privind transferul rezultatelor proiectului de diplomă/lucrării de disertaţie - Anexa 3;
  4. Referatul de evaluare a proiectului de diplomă/lucrării de disertație completat și semnat de către conducătorul ştiinţific - Anexa 4.

Documentele se vor descărca de pe site-ul facultății: https://www.aciee.ugal.ro/studenti/finalizare-studii/regulamente-si-formulare

 

Observații:

 • Studenţii au obligativitatea transmiterii in format .pdf a Proiectului de diplomă/Lucrării de disertaţie înaintea înscrierii la secretariatul facultății la adresele de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru examenul de diplomă, sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pentru examenul de disertație.
 • După transmiterea Proiectului de diplomă/Lucrării de disertaţie, se vor prezenta la secretariat cu cele 4 Anexe, pentru înregistrare.