Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Erasmus +

Titlul proiectului: "Develop National Networks of Adult Education Providers in the field of Entrepreneurship"

Acronim proiect: EntrNet

https://entrnet.eu/

Erasmus +

Titlul proiectului: "Student Profile for Enhancing Engineering Tutoring"

Acronim proiect: SPEET

https://www.speet-project.com/

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Titlul proiectului: "Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere"

Acronim proiect: CRESC-INTEL

Proiect PN-II-PT-PCCA 2011-3.2-1680

Titlul proiectului: „Sistem regenerativ integrat de acționări electrice”, „Integrated Regenerative Electric Drive System”

Acronim proiect: RegenSys

http://www.regensys.ugal.ro

Proiectul PN II - ID – PCE - 2011 – 3 – 0641

Titlul proiectului: “Conducerea avansată a sistemelor de fabricație reversibile, de asamblare și dezasamblare, utilizând roboți mobili echipați cu manipulatoare robotice” „Advanced control of reversible manufacturing systems of assembling and disassembling using wheeled mobile robots equipped with robotic manipulators”

http://www.adcontrol-rml-rob.ugal.ro/index.html

Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-0686

Titlul proiectului: “Prototipuri de sisteme robotice autonome destinate asistenței medico-sociale şi deservirii unor procese de fabricaţie din metalurgie, ceramică, sticlă și industria de automobile” „Prototypes of autonomous robotic systems for medical/social assistance and servicing of manufacturing processes in metallurgy, ceramics, glass and automotive”

http://www.prorobsis.ugal.ro

Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1441

Titlul proiectului: “Sistem de conducere avansată a unei instalații de tip biorafinărie”, „Advanced control system of a biorefinary”

Acronim proiect: BIOCON

http://www.biocon.ugal.ro/index.html

Contract Nr. 211/2014 - parteneri

Titlul proiectului: “Sistem de conducere avansată a unor bioprocese din industria alimentară”, „Advanced Control Systems for Bioprocesses in food industry”

Acronim proiect: ADCOSBIO

http://www.ace.ucv.ro/adcosbio/index.php

MIS ETC CODE 2680 - parteneri

Titlul proiectului:„Black SeaBuildings Energy Efficiency Plan”

Acronim: BSBEEP

http://bsbeep.com/ro/

EEA Grants RO0054

Titlul proiectului: „Integrated micro CCHP Stirling Engine based on renewable energy sources for the isolated residential consumers from South-Eastregion of Romania”

Acronim: m-CCHP-SE

http://www.mcchp.ugal.ro