Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Centrul de cercetare SITI - Sisteme Inteligente şi Tehnologia Informaţiei

Prezentare centru de cercetare

Direcțiile de cercetare:

 • Extragerea automată de cunoştinţe
 • Sisteme inteligente şi aplicaţii
 • Sisteme bazate pe cunoştinţe şi aplicaţii
 • Evaluarea sistemelor software
 • Sisteme distribuite şi multi-agent.

Centrul de cercetare SICECAPC: Sisteme Integrate de Conversie a Energiei și Conducere Avansată a Proceselor Complexe

https://www.cciea.ugal.ro

Direcțiile de cercetare:

 • Sisteme integrate de conversie a energiilor regenerabile (microcogenerare, microtrigenerare, fotovoltaică, eoliană);
 • Calitatea energiei și eficiența energetică a rețelelor centralizate și descentralizate;
 • Sisteme regenerative de acționări electrice;
 • Conducerea automată a sistemelor de producere/consum a energiei electrice (conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, optimizarea conversiei electromecanice la receptoarele clasice);
 • Conducerea liniilor de fabricație flexibilă și a roboților integrați.

Centrul de cercetare SCAP: Sisteme de Conducere Automată a Proceselor

https://www.scap.ugal.ro

 Direcțiile de cercetare:

 • Conducerea proceselor neliniare (modelarea, estimarea stării și controlul proceselor de tratare biologică a apelor reziduale, conducerea și identificarea proceselor neliniare);
 • Optimizări discrete (Conducerea și optimizarea proceselor cu evenimente discrete).

Centrul de Cercetare în Electronică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii (CCETIC)

https://www.etc.ugal.ro/ccetic/index.html

Domenii de cercetare şi competenţe

 • Măsurarea electronică a variabilelor electrice şi ne-elecrite
 • Proiectarea şi construirea sistemelor embedded (microcontrolere, DSP, FPGA)
 • Achiziţii de date (inclusiv comunicaţii de date)
 • Procesare semnalelor
 • Teleoperaţii şi teleprezenţă, monitorizarea şi conducerea de la distanţă, via reţelelor de calculatoarelor
 • Electronică de putere şi drivere electrice (convertoare de putere mică, convertoare pentru generatoare fotovolteice şi eoliene, drivere de viteză variabilă)
 • Conducerea automată (identificare, conducerea proceselor lente, conducerea driverelor electrice)
 • Sisteme fiabile şi tolerante la defecte