Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2023, septembrie 2023 și februarie 2024

Comisiile de susținere a examenelor de diplomă

Programul de studii: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
Membri: Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu
  Ş.l. dr. ing. Laurențiu Luca
Secretar: Ş.l. dr. ing. Larisa Diaconu
Membri supleanți: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
  Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreș

Programul de studii: Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Prof. dr. ing. Ioan Șușnea
  Conf. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristian Niculiță
Membri supleanți Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Diana Ștefănescu
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea
  Ș.l. dr. Lucian Dimitrievici

Programul de studii: Electromecanică - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
  Ş.l. dr. ing. Mădălin Costin
Secretar: As. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ș.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Programul de studii: Inginerie Electrică și Calculatoare - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Prof. dr. habil. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea (CTI)
Secretar: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (EM, EPAE, IEC):

Membri supleanți: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
  Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu (CTI)
  As.dr.ing. Cristian Victor Lungu

Programul de studii: Electronică Aplicată - studii universitare de licență (Bologna – 4 ani, cu frecvență), promoţia 2023 şi promoţii anterioare, studii universitare de lungă durată (5 ani, zi)

Președinte: Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
Membri: Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. fiz. Nicușor Nistor
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
Secretar: Ş.l. dr. ing. George Petrea
Membri supleanți Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
  Ş.l. dr. ing. Gabriel Sîrbu
   

Programul de studii: Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații  – studii universitare de licenţă (Bologna – 4 ani, cu frecvență), studii universitare de lungă durată (5 ani, zi), promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
Membri: Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. fiz. Nicușor Nistor
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
Secretar: Ş.l. dr. ing. George Petrea
Membri supleanți Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Conf.dr.ing. Rustem Popa
  Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
  Ş.l. dr. ing. Gabriel Sîrbu
   

Comisiile de susținere a examenelor de disertație

Programul de studii: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Conf. dr. ing. Răzvan Șolea
Membri: Prof. dr. habil. ing. Marian Barbu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Conf. dr. ing. George Adrian Ifrim
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Codreş
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Larisa Diaconu
  Ş.l. dr. ing. Adrian Emanoil Șerbencu

Programul de studii: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Conf. dr. ing. Adina Cocu
  Ş.l. dr. ing. Sabina Costache
Secretar: Conf. dr. ing. Simona Moldovanu
Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Veronica Jâșcanu
  Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. Mihai Culea
  Ș.l. dr. ing. Mihaela Țiplea

Programul de studii: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
  Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin

Programul de studii: Electronică de Putere și Sisteme Avansate de Conversie - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: Ș.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  Ş.l. dr. ing. Romeo Păduraru
  Ş.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: Ş.l. dr. ing. Cristinel Radu Dache

Membri supleanți domeniul Inginerie electrică (UEESR, EPSAC):

Membri supleanți: Ş.l. dr. ing. Adriana Burlibașa
  Ş.l. dr. ing. Elena Răducan
  As. dr. ing. Elena Selim

Programul de studii: Sisteme Electronice Avansate - studii universitare de masterat (Bologna – 2 ani, cu frecvență) promoţia 2023 şi promoţii anterioare

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
Membri: Ş.l. dr. ing. Laurențiu Baicu
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. George Petrea
Secretar: Ş.l. dr. ing. Bogdan Dumitrașcu
Membri supleanți: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
  Conf. dr. ing. Rustem Popa
  Conf. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ș.l. dr.ing. Gabriel Sîrbu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei
  Ş.l. dr. ing. Nicușor Nistor