Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Concursul se desfășoară la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul programului ”Bursa URSUS – Student pentru Comunitate”, program concretizat într-o sponsorizare ce are ca scop susținerea acordării de burse din fonduri private. Obiectul concursului organizat îl reprezintă selectarea şi desemnarea câștigătorilor de burse finanțate din sponsorizare.

Firma Crystal System organizează un curs gratuit de programare în limbajul ABAP în perioada 23 Martie - 30 Aprilie 2020 cu premii (smartphone, tableta, smartwatch).

Înscrierile se fac pe site-ul https://courses.crystal-system.eu/galati2020 unde se găsesc detaliile despre concurs și regulamentul de participare.

Absolvenții cursului vor primi un certificat de participare, iar cei mai buni vor primi certificate de finalizare cu succes al cursului și premii. Cei mai buni studenți vor avea oportunitatea de angajare în domeniul IT în cadrul Crystal System Galați.

În atenţia studenţilor

Conform Metodologiei de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în anul universitar 2019-2020, bursa de performaţă se acordă la cererea studenților, începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoașterii performanțelor.

Heckaton - Danube Growth Initiative - Joi, 12 decembrie 2019

Workshop pentru idei de afaceri în domeniul economiei albastre.