Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În conformitate cu Metodologia privind organizarea taberelor studenţeşti 2022, întâlnirea comisiei de selecţie a studenţilor beneficiari ai locurilor în taberele studenţeşti va avea loc în data de 13 iulie 2022, ora 12:00, la Decanat.

Componenţa comisiei:

- Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei 
- Ş.l. dr. ing. Simona Moldovanu
- Student Andreea Țîru – anul III AIA

Întâlnirea comisiei de contestații va avea loc în data de 18 Iulie, ora 15, la Decanat.

Componenţa comisiei de soluționare a contestațiilor :

- Conf. dr. ing. Ion Voncilă
- Ş.l. dr. ing. Anisia Luiza Culea-Florescu
- Student Marius Georgescu – anul II EA

Comisia va analiza listele întocmite de secretariatul facultăţii precum şi cererile depuse şi va întocmi procesul verbal de selecţie cu studenţii ce vor beneficia de locuri în Programul „Tabere Studenţeşti”.