Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Conform Hot. CF. nr. 13 din 20.06.2022 studenții din anii terminali pot susține maxim 2 examene în perioada 27 iunie - 01 iulie 2022.

Înscrierea la examen se va face în baza completării formularului https://forms.gle/aTW7DcJkGD8Skyte6 în perioada 20 – 23 iunie 2022, ora 16.00.

Programarea examenelor va fi făcută de Decanat, după consultarea cadrelor didactice, și afișată în data de 24 iunie 2022.