Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Vineri, 29 iulie 2022, ora 11:00, în sala Y 105, are loc întâlnirea comisiei de repartizare a taberelor studenţeşti cu beneficiarii locurilor de tabără din lista finala.

Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, cât şi CI/BI/paşaport (original şi copie).