Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 03 octombrie - Miercuri 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Joi 22 decembrie - Miercuri 11 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Joi 12 ianuarie - Vineri 27 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 28 ianuarie - Duminică 19 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 20 februarie - Duminică 26 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 februarie - Vineri 02 iunie 14 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 26 iunie - Vineri 14 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 15 iulie - Vineri 28 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 15 iulie - Duminică 01 octombrie  11 săptămâni vacanță studenți
Vineri 01 septembrie - Sâmbătă 30 septembrie 4 săptămâni sesiune de restanțe

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2021 - 2022, corespunzătoare normei de bază sunt:

Sâmbătă 01 octombrie - Miercuri 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică  
Joi 22 decembrie - Miercuri 11 ianuarie   concediu 13 zile
Joi 12 ianuarie - Vineri 27 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 28 ianuarie - Duminică 19 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă 1 zi
Luni 20 februarie - Duminică 26 februarie   concediu 5 zile
Luni 27 februarie - Vineri 02 iunie 14 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară 1 zi
Luni 26 iunie - Vineri 28 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Sâmbătă 29 iulie - Joi 31 august   concediu 23 zile
Vineri 01 septembrie - Sâmbătă 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

Conform OME nr. 4050 din 2021 privind aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de stat, art.2, alin. 3: „Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediu anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare. Personalul de cercetare din instituțiile de învățământ superior beneficiază de concediu de odihnă conform Codului muncii”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2022;
  • 1 decembrie 2022, 2 decembrie 2022 (cu recuperare), 25 decembrie 2022 și 26 decembrie 2022;
  • 1 ianuarie 2023, 2 ianuarie 2023 și 24 ianuarie 2023;
  • 14 aprilie 2023, 16 aprilie 2023 și 17 aprilie 2023;
  • 1 mai 2023;
  • 1 iunie 2023, 4 iunie 2023 și 5 iunie 2023;
  • 15 august 2023

 

Structura anului universitar pentru anii de studii terminali

Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 33/26.10.2022

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 03 octombrie - Marți 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Joi 22 decembrie - Miercuri 11 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Joi 12 ianuarie - Vineri 27 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 28 ianuarie - Duminică 19 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 20 februarie - Duminică 26 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 februarie - Vineri 02 iunie 14 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 26 iunie - Duminică 02 iulie 1 săptămână sesiune restanțe
Luni 26 iunie - Vineri 07 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
Sâmbătă 15 iulie - Vineri 28 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni suplimentare de restanţe valabile pentru toţi studenţii facultăţii (inclusiv pentru cei din anii 1-3 licenţa): 14 noiembrie - 27 noiembrie; 10 aprilie – 23 aprilie;

Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 27 februarie - Marți 28 februarie
Susținerea examenului de diplomă Joi 02 martie - Vinei 03 martie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 10 iulie - Marți 11 iulie
Susținerea examenului de diplomă Joi 13 iulie - Sâmbătă 15 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 30 august - Vineri 01 septembrie
Susținerea examenului de diplomă Miercuri 06 septembrie - Joi 07 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 03 octombrie - Miercuri 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Joi 22 decembrie - Miercuri 11 ianuarie 3 săptămâni vacanță studenți
Joi 12 ianuarie - Vineri 27 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 28 ianuarie - Duminică 19 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 20 februarie - Duminică 26 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 27 februarie - Vineri 02 iunie 14 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 03 iunie - Duminică 25 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 26 iunie - Duminică 02 iulie 1 săptămână sesiune restanțe
Sâmbătă 15 iulie - Vineri 28 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe

Sesiuni suplimentare de restanţe valabile pentru toţi studenţii facultăţii (inclusiv pentru cei din anul 1 masterat): 14 noiembrie - 27 noiembrie; 10 aprilie – 23 aprilie;

Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 27 februarie - Marți 28 februarie
Susținerea examenului de disertație Luni 06 martie - Marți 07 martie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 03 iulie - Marți 04 iulie
Susținerea examenului de disertație Luni 10 iulie - Marți 11 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Joi 30 august - Vineri 01 septembrie
Susținerea examenului de disertație Joi 07 septembrie - Vineri 08 septembrie