Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 28 septembrie - Marți 22 decembrie 12 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 23 decembrie - Marți 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 06 ianuarie - Vineri 15 ianuarie 1 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 16 ianuarie - Duminică 07 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 08 februarie - Duminică 14 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 15 februarie - Joi 29 aprilie 11 săptămâni activitate didactică
Vineri 30 aprilie - Duminică 09 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 10 mai - Vineri 28 mai 3 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 29 mai - Duminică 20 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Marți 22 iunie - Vineri 09 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 10 iulie - Vineri 23 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 10 iulie - Duminică 26 septembrie  11 săptămâni vacanță studenți

Structura specifică fiecărei facultăţi pentru anii de studiu terminali, va fi transmisă de către facultăţi Direcției generale secretariat în vederea aprobării în Consiliul de Administrație.

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2020 - 2021, corespunzătoare normei de bază sunt:

Luni 28 septembrie - Marți 22 decembrie 12 1/2 săptămâni activitate didactică  
Miercuri 23 decembrie - Marți 05 ianuarie   concediu 8 zile
Miercuri 06 ianuarie - Vineri 15 ianuarie 1 1/2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 16 ianuarie - Duminică 07 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă  
Luni 08 februarie - Duminică 14 februarie   concediu 5 zile
Luni 15 februarie - Joi 29 aprilie 11 săptămâni activitate didactică  
Vineri 30 aprilie - Duminică 09 mai   concediu 4 zile
Luni 10 mai - Vineri 28 mai 3 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 29 mai - Duminică 20 iunie 3 săptămâni sesiune de vară  
Marți 22 iunie - Vineri 23 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Luni 26 iulie - Luni 31 august   concediu 27 zile
Miercuri 01 septembrie - Joi 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2020;
  • 1 decembrie 2020, 25 decembrie 2020 și 26 decembrie 2020;
  • 1 ianuarie 2021, 2 ianuarie 2021 și 24 ianuarie 2021;
  • 30 aprilie 2021;
  • 1 mai 2021; 2 mai 2021 și 3 mai 2021
  • 1 iunie 2021, 20 iunie 2021 și 21 iunie 2021;
  • 15 august 2021

Structura anului universitar pentru anii de studii terminali

Actualizat în 30.03.2021 conform Anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 9/03.03.2021

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 28 septembrie - Marți 22 decembrie 12 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 23 decembrie - Marți 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 06 ianuarie - Vineri 15 ianuarie 1 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 16 ianuarie - Duminică 07 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 08 februarie - Duminică 14 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 15 februarie - Joi 29 aprilie 11 săptămâni activitate didactică
Vineri 30 aprilie - Duminică 09 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 10 mai - Vineri 28 mai 3 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 29 mai - Duminică 20 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 21 iunie - Vineri 02 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
Sâmbătă 10 iulie - Vineri 23 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de examene
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 03 februarie - Vineri 05 februarie
Susținerea examenului de diplomă Luni 15 februarie - Vinei 19 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 05 iulie - Marți 06 iulie
Susținerea examenului de diplomă Joi 15 iulie - Vineri 16 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 25 august - Vineri 27 august
Susținerea examenului de diplomă Luni 06 septembrie - Marți 07 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 28 septembrie - Marți 22 decembrie 12 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 23 decembrie - Marți 05 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 06 ianuarie - Vineri 15 ianuarie 1 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 16 ianuarie - Duminică 07 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 08 februarie - Duminică 14 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 15 februarie - Joi 29 aprilie 11 săptămâni activitate didactică
Vineri 30 aprilie - Duminică 09 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 10 mai - Vineri 28 mai 3 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 29 mai - Duminică 20 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 10 iulie - Vineri 23 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de examene
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Miercuri 03 februarie - Vineri 05 februarie
Susținerea examenului de disertație Luni 15 februarie - Vineri 19 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 28 iunie - Marți 29 iunie
Susținerea examenului de disertație Joi 08 iulie - Vineri 09 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 06 septembrie - Marți 07 septembrie
Susținerea examenului de disertație Joi 16 septembrie - Vineri 17 septembrie