Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Ciclul I - studii universitare de licență, ciclul II - studii universitare de masterat

Luni 04 octombrie - Marți 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 22 decembrie - Marți 04 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 05 ianuarie - Vineri 21 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 22 aprilie - Duminică 01 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 02 mai - Vineri 03 iunie 5 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 04 iunie - Duminică 26 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 27 iunie - Vineri 15 iulie 3 săptămâni practică
Sâmbătă 16 iulie - Vineri 29 iulie 2 săptămâni sesiune de restanțe
Sâmbătă 16 iulie - Duminică 02 octombrie  11 săptămâni vacanță studenți

Perioadele de activitate și concediu pentru cadrele didactice în anul universitar 2021 - 2022, corespunzătoare normei de bază sunt:

Vineri 01 octombrie - Marți 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică  
Miercuri 22 decembrie - Marți 04 ianuarie   concediu 10 zile
Miercuri 05 ianuarie - Vineri 21 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă  
Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie   concediu 5 zile
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie 9 săptămâni activitate didactică  
Vineri 22 aprilie - Duminică 01 mai   concediu 4 zile
Luni 02 mai - Vineri 03 iunie 5 săptămâni activitate didactică  
Sâmbătă 04 iunie - Duminică 26 iunie 3 săptămâni sesiune de vară  
Luni 27 iunie - Vineri 29 iulie 5 săptămâni (practică + restanțe + finalizare studii)  
Sâmbătă 30 iulie - Miercuri 31 august   concediu 22 zile
Joi 01 septembrie - Vineri 30 septembrie 4 săptămâni activitate didactică  

Conform O.M.E.C.T.S. nr. 5559 din 07.10.2011 privind aprobarea Normei metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ art.1, alin.3: ”Cadrele didactice din învățămantul universitar beneficiază de concediu de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 zile lucrătoare”.

Zile de sărbătoare legală, în care nu se lucrează, prevăzute de legislația în vigoare sunt:

  • 30 noiembrie 2021;
  • 1 decembrie 2021, 25 decembrie 2021 și 26 decembrie 2021;
  • 1 ianuarie 2022, 2 ianuarie 2022 și 24 ianuarie 2022;
  • 22 aprilie 2022, 24 aprilie 2022 și 25 aprilie 2022;
  • 1 mai 2022;
  • 1 iunie 2022, 12 iunie 2022 și 13 iunie 2022;
  • 15 august 2022

Structura anului universitar pentru anii de studii terminali

Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 37/25.10.2021

Ciclul I - Studii universitare de licență

Luni 04 octombrie - Marți 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 22 decembrie - Marți 04 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 05 ianuarie - Vineri 21 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 22 aprilie - Duminică 01 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 02 mai - Vineri 03 iunie 5 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 04 iunie - Duminică 26 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Luni 27 iunie - Vineri 01 iulie 1 săptămână sesiune restanțe
Luni 27 iunie - Vineri 08 iulie 2 săptămâni practică elaborare proiect de diplomă
Sâmbătă 16 iulie - Vineri 29 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Miercuri 09 februarie - Vineri 11 februarie
Susținerea examenului de diplomă Luni 21 februarie - Vinei 25 februarie
Sesiunea iulie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Luni 11 iulie - Marți 12 iulie
Susținerea examenului de diplomă Joi 14 iulie - Sâmbătă 16 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de diplomă Joi 01 septembrie - Vineri 02 septembrie
Susținerea examenului de diplomă Miercuri 07 septembrie - Joi 08 septembrie

Ciclul II - Studii universitare de masterat

Luni 04 octombrie - Marți 21 decembrie 11 1/2 săptămâni activitate didactică
Miercuri 22 decembrie - Marți 04 ianuarie 2 săptămâni vacanță studenți
Miercuri 05 ianuarie - Vineri 21 ianuarie 2 1/2 săptămâni activitate didactică
Sâmbătă 22 ianuarie - Duminică 13 februarie 3 săptămâni sesiune de iarnă
Luni 14 februarie - Duminică 20 februarie 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 21 februarie - Joi 21 aprilie 9 săptămâni activitate didactică
Vineri 22 aprilie - Duminică 01 mai 1 săptămână vacanță studenți 
Luni 02 mai - Vineri 03 iunie 5 săptămâni activitate didactică
Luni 27 iunie - Vineri 01 iunie 1 săptămână sesiune restanțe
Sâmbătă 04 iunie - Duminică 26 iunie 3 săptămâni sesiune de vară
Sâmbătă 16 iulie - Vineri 29 iulie  2 săptămâni sesiune de restanțe
Sesiuni de susținere a examenelor de finalizare a studiilor
Sesiunea februarie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Miercuri 09 februarie - Vineri 11 februarie
Susținerea examenului de disertație Luni 21 februarie - Vineri 25 februarie
Sesiunea iunie - iulie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Luni 04 iulie - Marți 05 iulie
Susținerea examenului de disertație Luni 11 iulie - Marți 12 iulie
Sesiunea septembrie
Înscriere și predarea proiectelor de disertație Joi 01 septembrie - Vineri 02 septembrie
Susținerea examenului de disertație Luni 12 septembrie - Marți 13 septembrie