Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

 

Sesiunea februarie 2024

Studii universitare de licență

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Automatică și informatică aplicată Joi, 15.02.2024 11:00 Y 405
1. Calculatoare Joi, 15.02.2024 10:00 G 307
2. Electromecanică      
3. Electronică aplicată Joi, 15.02.2024 09:00 Y 606A
4. Inginerie electrică si calculatoare      
5. Tehnologii și sisteme de telecomunicații      

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electronică aplcată

 

Studii universitare de masterat

Nr. crt. Specializarea Data Ora Sala
1. Sisteme electronice avansate Vineri, 16.02.2024 14:00 Y 606A
2. Tehnologii informatice avansate Joi, 15.02.2024 13:00 G 307
3. Sisteme informatice de conducere avansate Joi, 15.02.2024 10:00 Y 405