Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pentru prima dată în România instituțiile din domeniul securității naționale lansează un concurs național de inovare având ca obiectiv o mai bună pregătire a securității naționale pentru provocările viitoare prin atragerea resurselor de inovare românești: PatriotFest.

 

Prezentare Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galați, Str. Domnească, Nr. 47, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 01 septembrie 2016 proiectul de transfer de cunoștințe intitulat „Transfer de cunoștințe privind creșterea eficienței energetice și sisteme inteligente de putere”, acronim CRESCINTEL, având ca finalitate transferul de cunoștințe către întreprinderi.

 

Prezentare Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică:

Al şaptelea Simpozion International de Comunicări Ştiinţifice al Studenţilor, ISSS-2016, care va avea loc la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, în perioada 16-20 Mai 2016, oferă studenţilor de la facultăţi de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică din ţară sau din străinătate oportunitatea de a-şi prezenta public realizările ştiinţifice şi de a lua cunoştinţă în mod direct despre preocupările şi realizările altor colegi.