Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Pe data de 27 noiembrie 2020 o echipă formată din studenți ai Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a participat la un Concurs Naţional de Securitate Informatică organizat de Universitatea din Suceava. Obiectivul principal al acestui eveniment competițional a fost de a încuraja studenți de la universităţi din România şi Republica Moldova să se antreneze și să-și dezvolte abilităţile intelectuale și practice în domeniul securității informațiilor - ca viitori specialiști. Concursul, de tip CTF - „Capture The Flag”, a urmărit totodată să mobilizeze energiile, cunoștințele și capabilitătile studenţilor participanţi privind detectarea, într-un context stimulativ şi motivant, a vulnerabilităţilor din securitătea sistemelor și aplicațiilor informatice.

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației anunță desfășurarea on-line a Conferinței Finale a proiectului  Erasmus+ KA2 DIGI@TER  în data de 26 noiembrie 2020, începând cu ora 10.

Și algele sunt stresate, în ziua de astăzi, dar procesul este unul controlat și din el rezultă o mulțime de efecte pozitive care pot sta la baza unor tehnologii viitoare, capabile să schimbe lumea. Se întâmplă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, unde conferențiar dr. ing. George Ifrim de la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică (A.C.I.E.E.) cercetează, alături de alți șapte tineri pasionați, felul în care reacționează microalgele la stres.

În sectorul european de extracție a cărbunelui, cel mai important program de finanțare pentru dezvoltarea tehnologiei este Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (Research Fund for Coal and Steel - RFCS). Acest program de finanțare se referă și la aspecte legate de inovația în digitalizarea exploatării cărbunelui și a oțelului.

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la următorul hackathon care va avea loc în perioada 12-13 noiembrie 2020.