Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În sectorul european de extracție a cărbunelui, cel mai important program de finanțare pentru dezvoltarea tehnologiei este Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (Research Fund for Coal and Steel - RFCS). Acest program de finanțare se referă și la aspecte legate de inovația în digitalizarea exploatării cărbunelui și a oțelului.

Dragi studenți,

Vă invităm să participați la următorul hackathon care va avea loc în perioada 12-13 noiembrie 2020.

În cadrul Facultății ACIEE va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat Contribuții privind reprezentarea cunoștințelor contextuale în procesarea limbajului natural, a colegului nostru Cristian Niculita, conducător științific prof. dr. ing. Luminita Dumitriu.

Sustinerea este programata pentru vineri, 6 noiembrie 2020 ora 10.

Referință anunț UGAL

Studenții alături de cadrele didactice sunt invitati la concursul în domeniul securității informaționale, CTF-USV 2020, organizat în cadrul Universității Stefan cel Mare din Suceava în perioada care urmează.

Programul Bursele TELEKOM 2020-2021 oferă 5 burse de excelenţă prin intermediul unui concurs naţional, care se adresează studenţilor din anul I, înscrişi într-o instituţie de învăţământ superior de stat din România, categoriile buget sau taxă, la zi, la urmatoarele specializări: automatică și calculatoare, informatică, cibernetică, matematică, inginerie electrică, electronică, telecomunicații si tehnologia informației.