Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea septembrie 2022

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculataore

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Inginerie electrică și calculatoare

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electromecanică

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electronică aplicată

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertație la specializarea UEESR

 

Sesiunea iulie 2022

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electromecanică

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Inginerie electrică și calculatoare

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Electronică aplcată

Programarea susţinerii examenului de licență

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea SICA

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Programarea susţinerii examenului de disertatie

 

Sesiunea februarie 2022

Studii universitare de licență

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Automatică și informatică aplicată

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea Calculatoare 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EM 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EPAE 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea EA 

Programarea susţinerii examenului de licență la specializarea IEC 

Studii universitare de masterat

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea SEA

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea TIA

Programarea susţinerii examenului de disertatie la specializarea UEESR