Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Sesiunea iunie – iulie 2016, septembrie 2016 și februarie 2017

Comisiile pentru susținerea examenului de diplomă

Specializarea: Automatică și Informatică Aplicată - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Viorel Mînzu
Membri: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
  Prof. dr. ing. Ghiorghe Puşcaşu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
Secretar: Ș.l. dr. ing. Iulian Nicuşor Aramă

Specializarea: Calculatoare - studii universitare de licență

Președinte: Conf. dr. ing. Emilia Pecheanu
Membri: Conf. dr. ing. Ioan Șușnea
  Ș.l. dr. ing. Dan Munteanu
  Ș.l. dr. ing. Mihai Vlase
Secretar: As. drd. ing. Cristian Niculiță
Membru supleant Ş.l. dr. ing. Cristina Anton
  Ş.l. dr. ing. Veronica Jâşcanu
  Ş.l. dr. ing. Mihai Culea 

Specializarea: Electromecanică - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Nicolae Badea
Membri: Prof. dr. ing. Mariana Dumitrescu
  Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Ş.l. dr. ing. Ion Paraschiv
Secretar: Ș.l. dr. ing. Mădălin Costin

Specializarea: Electronică de Putere și Acționări Electrice - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Marian Găiceanu
Membri: S.l. dr. ing. Teodor Dumitriu
  S.l. dr. ing. Romeo Păduraru 
  Ș.l. dr. ing. Traian Munteanu
Secretar: As. dr. ing. Radu Cristinel Dache

Specializarea: Electronică Aplicată - studii universitare de licență

Președinte: Prof. dr. ing. Dorel Aiordăchioaie
Membri: Prof. dr. ing. Laurențiu Frangu
  Conf. dr. ing. Nicolae Mărăşescu
  Conf. dr. ing. Rustem Popa
Secretar: Ș.l. dr. ing. Bogdan Dumitrescu
Membri supleanți Prof. dr. ing. Viorel Nicolau
  Ş.l. dr. ing. Claudiu Chiculiţă
  Ş.l. dr. ing. Silviu Epure
  Ş.l. dr. ing. Anisia Culea-Florescu
  Ş.l. dr. ing. Mihaela Andrei

Comisiile pentru susținerea examenului de disertație

Specializarea: Sisteme Informatice de Conducere Avansată - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Sergiu Caraman
Membri: Prof. dr. ing. Adrian Filipescu
  Conf. dr. ing. Daniela Cernega
  Ș.l. dr. ing. Răzvan Șolea
Secretar: Ş.l. dr. ing. George Adrian Ifrim

Specializarea: Tehnologii Informatice Avansate - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Luminița Dumitriu
Membri: Conf. dr. ing. Cornelia Tudorie
  Ș.l. dr. ing. Adina Cocu
  Ș.l. dr. ing. Marian Crăciun
Secretar: As. drd. ing. Cristian Niculiță

Specializarea: Utilizarea Eficientă a Energiei și Surse Regenerabile - studii universitare de masterat

Președinte: Prof. dr. ing. Toader Muntenu
Membri: Conf. dr. ing. Ion Voncilă
  Conf. dr. ing. Gelu Gurguiatu
  Conf. dr. ing. Ciprian Vlad
Secretar: Ș.l. dr. ing. Ciprian Daniel Bălănuță