Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În sectorul european de extracție a cărbunelui, cel mai important program de finanțare pentru dezvoltarea tehnologiei este Fondul de cercetare pentru cărbune și oțel (Research Fund for Coal and Steel - RFCS). Acest program de finanțare se referă și la aspecte legate de inovația în digitalizarea exploatării cărbunelui și a oțelului.

Programul RFCS este coordonat cu alte activități de finanțare desfășurate în statele membre, cum ar fi programele naționale sau regionale, și cu Programul Cadru al Uniunii Europene pentru activități de cercetare-inovare “ORIZONT 2020”

Pentru cărbune, există activități de finanțare a cercetării în statele membre și la nivel european în cadrul programului-cadru Orizont 2020, în special în domeniile conversiei cărbunelui, combustiei curate, a captării și stocării carbonului. Programul RFCS completează eficient aceste activități pentru aspecte care nu sunt acoperite de acele alte programe.

Printre proiectele de cercetare și inovare în curs de desfășurare, HEET II își propune să implementeze un sistem de transfer a energiei fără fir (Wireless Power Transfer), pentru o siguranță mărită și o transmisie eficientă de energie la vehiculele specifice minelor, precum și obținerea unui sistem inovator de gestionare a distribuției energiei electrice. Pentru a finaliza prototipul la standul de încercări, integrarea subsistemelor individuale va permite efectuarea de teste experimentale în mină. Astfel, va fi posibilă efectuarea testelor de certificare și implementarea ulterioară a sistemului HEET II în minele subterane de cărbune. Consorțiu de cercetare este format din 7 parteneri: INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ (KOMAG), Polonia (coordonator), POLITECHNIKA SLASKA (SUT), Poland; GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA (GIG), Poland;  RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN (RWTH AACHEN), Germany, SWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (SWE), Poland; UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI (UDJG), Romania;  JSW INNOWACJE SPOLKA AKCYJNA (JSWI), Poland. Durata proiectului este de 36 luni, având ca dată de începere 01.07.2020. Valoarea totală a proiectului este 3.087.752,90 Euro, din care valoarea pentru UDJG este 371.535,00 Euro. Directorul de proiect din partea UDJG este domnul  Prof. dr. habil. ing. Marian GĂICEANU.

Contract de finanțare: GA-899469-HEET II (13897/09.06.2020)