Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Restanta la disciplina Introducere în Inginerie electrică se va ține în data de 21 ianuarie 2021 ora 18.

Codul examenului este: muuibzp