Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Restanța la materia PIU (anul 3), se va ține în data de 19.01.2021, ora 9:00.