Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Restanțele la materiile AIDM (anul 4) și IA (anul 3 și anul 4), specializarea CTI, se vor ține în data de 20.01.2021, ora 9.00.