Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Listele cu evaluarea studenților de la sfârșitul anului universitar 2019-2020:

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Inginerie electrică

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Electronică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Sisteme informatice de conducere avansată

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Tehnologii şi aplicaţii informatice

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile

Evaluarea studenţilor din anul I la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Sisteme electronice avansate

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Inginerie electrică

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul II la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Electronică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Automatică şi informatică aplicată

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Electromecanică

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Electronică de putere şi acţionări electrice

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Inginerie electrică și calculatoare

Evaluarea studenţilor din anul III la sfârşitul anului universitar 2019-2020 - Electronică aplicată