Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Listele finale cu studenții bursieri pot fi consultate în secțiunea Burse 2020-2021.

Contestația cu nr. 339/31.03.2021 a fost admisă.