Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

În sesiunea specială din săptămânile 7, 8 din Sem 2 se va putea susține examenul de credite restante la disciplina ICD (Interfețe și Comunicații de Date - anul 3) în data de 06.04.2021 la ora 16:00. Codul Teams este bbaotk2 .