Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Termenele de achitare a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2020-2021 sunt:

1. Pentru studenții din ciclul I studii universitare de licență și ciclul II de studii universitare de master

- 50% până la 15.10.2020

- 25% până la 26.02.2021

- 25% până la 07.05.2021

2. Pentru studenții din AN COMPLEMENTAR, studii universitare de licență și master

- 50% până la 15.10.2020

- 50% până la 15.01.2021

 

Taxele de studii se pot achita la:

  • Casieria Universităţii din str. Domnească nr. 47;
  • Prin virament bancar

Cont" IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
Cod fiscal: 3127522;
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele studentului, CNP, facultatea, specializarea, forma de învățământ (zi sau IDFR), taxă de școlarizare.