Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

La împlinirea unui an de la trecerea la cele veșnice a distinsului profesor emerit dr. ing. Emil Ceangă, Colectivul Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică aduce celui care a fost una dintre personalitățile gălățene marcante legate nemijlocit de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, un pios omagiu. Astfel, Consiliul Facultății a decis ca una dintre sălile de curs să poarte numele profesorului, iar, începând cu acest an, Sesiunea Științifică Studențească organizată de facultate se va desfășura, de asemenea, sub auspiciile numelui său.

Numele Profesorului Emil Ceangă este direct asociat cu Școala de Automatică din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, fiind, pe drept cuvânt, considerat întemeietorul acesteia în instituția gălățeană. În cei peste 55 de ani de activitate în cadrul Universităţii, profesorul Emil Ceangă a desfășurat o activitate neobosită de formare a tinerelor cadre didactice și cercetători, conducând teze de doctorat în specializările Sisteme automate și Fiabilitate, aducându-și, în acest fel, contribuția la formarea unei  resurse înalt calificate pentru dezvoltarea specializărilor de profil electric: automatică, electronică și inginerie electrică în universitatea gălățeană. Mai mult, trebuie menționat faptul că, în calitate de Decan al Facultății de Nave și Inginerie Electrică, a avut un rol determinant în înființarea  și dezvoltarea specializărilor de Automatică și Informatică Aplicată, Electronică Aplicată, Telecomunicații, Acționări Electrice din Universitatea „Dunărea de Jos”.

Activitatea științifică a Prof. Emil Ceangă a fost impresionantă. A obținut rezultate științifice majore în direcții de cercetare de vârf ale automaticii, cum sunt: Algoritmi și tehnici de conducere avansată a proceselor, Sisteme instruibile de conducere de tip “pattern recognition”, Rețele neuronale și tehnici fuzzy în conducerea automată, Conducerea automată a sistemelor de conversie a energiei eoliene, Modelarea şi conducerea avansată a proceselor biotehnologice. A condus 27 teze de doctorat, dintre care una în cotutelă, cu Universitatea din Le Havre, Franța. 

Întreaga activitate științifică i-a adus Domnului Profesor Emil Ceangă o recunoaștere binemeritată: a fost membru al Academiei de Științe Tehnice, Secția Electronică şi Automatică, și membru al Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS), membru în Comisia de Automatică şi Calculatoare a CNANDCU și membru fondator şi membru în Comitetul Director al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică. În 2015 a devenit Cetățean de Onoare al Municipiului Galați, iar în 2016 Profesor emerit al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. În plan internațional, a fost distins cu Ordinul “Palmes Académiques” în grad de Cavaler, acordat de Guvernul Franței, a avut misiuni de “Profesor invitat” la universități de prestigiu în Franța și în Canada.