Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Senatul universitar în data de 3 februarie 2021 a hotarat:

A. În primele 7 săptămâni, respectiv în perioada 15 februarie – 4 aprilie 2021, activitățile didactice (cursuri, seminarii, laboratoare, proiecte) se vor desfașura on-line pe platforma Microsoft Teams;

B. Pentru următoarele 7 săptămâni, respectiv în perioada 5 aprilie – 28 mai 2021, fiecare facultate va stabili propriul program de desfășurare a activităților didactice, care va include activități față în față, în funcție de situația epidemiologică din oraș, cu respectarea măsurilor și actelor normative aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

C. Pentru întocmirea proiectelor de an, a lucrărilor de licență, respectiv de disertație, la cerere, se va permite accesul studenților în spațiile universității, pe tot parcursul semestrului al II-lea, cu respectarea măsurilor și actelor normative aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Hotărâre de Senat nr. 10/3 februarie 2021 (ugal.ro)