Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Anexa nr. 1  la Hotărârea Consiliului Facultății nr. 01  din 08.01.2021

 1. În semestrul I al anului universitar 2020-2021 toate formele de examinare din cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică se vor desfăşura în regim exclusiv online, utilizând platforma Microsoft Teams;
 2. În cazul unei discipline susţinute în Semestrul I al anului universitar 2020-2021, cadrul didactic titular are obligaţia să realizeze evaluarea studenţilor în cadrul grupului creat în cadrul Microsoft Teams pentru derularea activităţilor didactice. În cazul în care cadrul didactic titular doreşte utilizarea unui alt grup în cadrul Microsoft Teams, acesta are obligaţia să includă în grupul de examinare toţi studenţii din cadrul grupelor prevăzute pentru acea disciplină prin statul de funcţii;
 3. Studenţii restanţieri vor solicita via email cadrului didactic titular, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data de derulare a examenului, înscrierea în grupul Microsoft Teams în care are loc examinarea. Cadrul didactic are obligaţia includerii studenţilor în cadrul grupului şi susţinerii examinării;
 4. În cazul examenelor de credit restant, acestea pot fi susţinute în alte zile faţă de examenele programate. În acest caz, cadrul didactic va comunica la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data examenului, coordonatele derulării examenului în vederea afişării la Avizierul virtual;
 5. În cazul examenelor online scrise contestaţiile se transmit în termenul stabilit prin Regulamentul de examinare şi notare a studenţilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Facultății nr. 2 din data de 10.02.2020 pentru examenele scrise la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
 6. În cazul în care un student nu a fost inclus de către cadrul didactic titular în grupul corespunzător examenului, acesta poate solicita în termen de 24 de ore de la data desfăşurării examenului să fie examinat. Cererile se vor trimite la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., însoţite de dovada emailului trimis de student cadrului didactic titular;
 7. Afişarea notelor se va face în cadrul grupului Microsoft Teams în care s-a desfăşurat examenul;
 8. Pentru verificarea identității studenților examinați, profesorul și titularii de laborator/seminar/proiect pot solicita prezentarea unui act de identitate (carte de identitate sau legitimația de student) în cadrul interacțiunii video;
 9. În cazul în care doreşte înregistrarea sesiunii de examinare, cadrului didactic îi revine întreaga responsabilitate privind obţinerea acceptului din partea studenţilor pentru a realiza acest lucru;
 10. Este interzisă filmarea examenului de către studenţi fără acceptul explicit al cadrului didactic. Nerespectarea acestei prevederi se consideră nerespectare a obligaţiilor asumate în calitate de membru al comunităţii academice şi poate fi sancţionată conform Regulamentului Activităţii Universitare a Studenţilor din Universitate;
 11. În cazul în care, din motive obiective, un student nu poate participa la un examen online, el poate solicita titularului de disciplină susținerea examenului cu altă grupă;
 12. În cazul în care din motive tehnice examenul nu poate avea loc, acesta se reprogramează la o dată care va fi transmisă studenţilor în cadrul grupului Microsoft Teams şi afişată pe site-ul facultăţii.
 13. Prin înscrierea în grupul de examinare online, studentul îşi dă acordul privind modalitatea de examinare stabilită de cadrul didactic titular pentru aceste sesiuni de examinare online;
 14. Inginerii de sistem din cadrul Departamentelor facultăţii au obligativitatea de a realiza asistenţă tehnică pentru derularea activităţilor de examinare în cadrul platformei Microsoft Teams;
 15. Cataloagele se vor completa la Secretariatul facultăţii. Pentru aceasta Secretarul Şef al Facultăţii are obligaţia stabilirii măsurilor necesare pentru ca această activitate să se desfăşoare în condiţii de respectare a siguranţei sanitare.