Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Secretatiatul facultății ACIEE va fi închis în perioada 23.12.2020 - 03.01.2021 (concediu de odihnă)