Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Au fost afișate programările examenelor din perioada 15 ianuarie - 07 februarie 2021.

Studenți  Programarea examenelor