Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Dragi studenti,

Având în vedere situația cauzată de pandemia de coronavirus și pentru evitarea contactelor directe, taxele de studii pentru studenți se vor achita prin virament în contul IBAN:

• RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați
• Beneficiar Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați
• Cod fiscal 3127522

La explicația plății se vor menționa:

- Numele și prenumele studentului;
- CNP-ul;
- Facultatea;
- Forma de învățământ (ZI/IFR);
- Tipul taxei plătite (exemplu: taxa școlarizare, taxa reînmatriculare, taxa restanțe ani anteriori cu denumirea obiectului, lucrări de laborator/seminarii cu denumirea obiectului, finalizare studii licență/master).