Facultatea de
Automatică, Calculatoare,
Inginerie Electrică și Electronică

Limba engleză

Trăim în epoca tehnologiei informaţiei, iar societatea viitorului va fi bazată din ce în ce mai mult pe calculatoare, robotică, energii regenerabile şi telecomunicaţii. Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică îţi oferă şansa să devii un bun specialist în domenii de vârf ale ingineriei, putând urma unul din următoarele domenii de studii:

  • Ingineria Sistemelor (specializarea Automatică şi informatică aplicată);
  • Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (specializarea Calculatoare);
  • Inginerie Electrică (specializările: Inginerie electrică şi calculatoare, Electromecanică şi Electronică de putere şi acţionări electrice);
  • Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (specializarea Electronică aplicată).

Admiterea din acest an se va face DOAR pe baza dosarului de concurs, la toate domeniile de studii din facultate.

Pentru a  cunoaşte mai bine specializările din facultatea noastră, precum şi detalii privind Admiterea 2021, ţi-am pregătit acest Ghid al Candidatului .

Dacă vrei să ştii mai multe despre specializările existente în facultatea noastră poţi accesa paginile departamentelor din facultate:

Detalii privind calendarul admiterii, criteriile de admitere, numărul de locuri şi informaţii privind specializările la care poţi fi student le găseşti aici: http://www.aciee.ugal.ro/admitere/licenta

Venind în facultatea noastră vei intra în contact cu cele mai noi tehnologii, cu profesori dedicaţi meseriei, cu colegi dornici de competiţie şi cu foarte multe firme care recrutează personal încă din timpul studenţiei.

Pe parcursul anilor de studiu poţi participa la competiţii studenţeşti, sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti, organizarea de conferinţe ştiinţifice internaţionale, iniţiative de introducere a instrumentelor IT în cadrul comunităţii locale, proiecte de cercetare sau acţiuni de voluntariat. Astfel, în cadrul facultătii noastre ai şansa să te dezvolţi atât profesional, cât şi uman, la finalul studiilor având acces la numeroase locuri de muncă foarte bine plătite, dar rămânand şi cu multe amintiri frumoase din anii studenţiei.